Polisi Pemulangan

Para pelanggan boleh memulangkan kembali barang yang rosak atau size yang salah dalam tempoh 3 hari dari tarikh penerimaan barang. Barang yang dipulangkan hendaklah dalam keadaan yang sama seperti sewaktu dihantar. Barang hanya boleh ditukar dengan barang yang sama.Kos penghantaran kembali adalah dibawah tanggungjawab pembeli. Namun begitu kami amat menitik beratkan kualiti dan kami sedaya upaya akan cuba mengelakkan pelanggan kami daripada mendapat barang yang tidak bermutu bagi menjaga amanah dan nama baik LQ Muslim Collection

Sebarang masalah sila segera hubungi kami :

Pejabat : 03-6177 3821

Telefon Bimbit: 016-2323 543/546

atau email kepada kami: lqmuslimcollection@gmail.com